Contact met de uitkeringende instantie (bijv. UWV).

Na het testen is het goed om eens een afspraak te maken met de uitkerende instantie. Neem dan jouw reïntegratiedeskundige mee. Ook is het goed het gesprek op te nemen, voor je zelf, maar ook wellicht voor een ander. LET OP: koester een gezond wantrouwen tegen het UWV. Neem niets voor zoete koek aan en vraag altijd alles zwart op wit. Heb je het niet zwart op wit, dan kan het best wel eens zijn dat bij en volgende afspraak er iemand anders zit, en dat de kaarten weer anders liggen. Bij het UWV is een groot verloop van mensen.

Het UWV werkt vaak ook erg traag, en het kan best zijn dat de één wat anders zegt dan de ander. Altijd zwart op wit dus. Vraag ook het UWV mailtjes of brieven, als deze belangrijk zijn schriftelijk te bevestigen. In die bevestiging dient onder andere te staan:

  1. Handtekening medewerker
  2. Datum van jouw ingezonden brief
  3. Toedracht van jouw ingezonden brief ('inzake....)
Zet bovenstaande gerust in jouw brief.

Stuur de brieven altijd op aangetekend met handtekening retour. Als je dat niet doet, dien je niet verbaasd te zijn als er zo maar stukken verdwenen zijn. Ook de baliemedewerkster zei tegen mij dat het zo vaak fout ging, dat het beter was 'de brieven maar te brengen'.

Heb je echt belangrijke post, dan kun je het bijv. naar het UWV brengen, en er daar een bewijs voor te vragen. Maar ja, dat is net als aangetekend nog niet alles, want je kunt theoretisch wel een mooie foto van je kat op gestuurd hebben. Vraag in noodzaak om een ingetekende brief. Dat betekent dat zij van de brief die je hen geeft op het kopieerapparaat een kopie maken. Daarna word het kopie voorzien van een datumstempel van het UWV, en een handtekening van de baliemedewerkster. Waarschijnlijk heeft die baliemedewerkster hier geen zin in, maar met een beetje geluk en een babbeltje lukt het wel.

Je denkt waarschijnlijk dat het UWV je graag aan de bak wil zin. Of dat zo is weet ik niet, maar het UWV traineert door allerlei bureaucratische regeltjes wel het werken. Zo heb ik eens vrijwilligerswerk gedaan bij een stichting, die ook bekend stond bij de vrijwilligerscentra. Toen ik dit meldde, kreeg ik een duimdikke stapel papier op gestuurd. 'Want zo maar vrijwilligerswerk doen, dat kan natuurlijk niet!'. Uiteindelijk werk ik gekort op mijn uitkering, omdat ik vrijwilligerswerk had gedaan. Ook omdat het vaak een rommeltje is bij het UWV, en iedereen maar weer wat anders zegt, wordt je niet aangemoedigd de handen uit de mouwen te steken.

Je hebt ze echter wel nodig. Er is wel een goede regeling van het UWV voor mensen die in de WAO/WIA/WAJONG etc. 'zitten'. De eerste 3 jaar dat je werkt, kan je in die 3 jaar volledig terug vallen in de uitkering, ook als je meer verdient dan jouw uitkering. Na 3 jaar wordt er gekeken of je over die 3 jaar meer verdiend hebt dan de hoogte van jouw uitkering. Is dat het geval, dan komt de uitkering te vervallen. Echter daarna, als je binnen 4 jaar (totaal dus 7 jaar) op gelijke grond arbeidsongeschikt raakt (dus niet met een gebroken been, wel met psychische klachten), mag je weer terug vallen in je oude uitkering.

Verdien je na 3 jaar minder dan jouw uitkering, dan wordt van het verschil een arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt. Daardoor kom je bijv. voor 30% in de WAO. Dan worden weer 3 jaren gestart met de zelfde voorwaarden. In principe kun je dus oneindige gedeeltelijk werken en gedeeltelijk een uitkering hebben, waarbij je in nood terug kunt vallen op de uitkering. De regeling geldt ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-er).

Zet vóór het gesprek de vragen die je hebt op papier. Overleg deze ook met je reïntegratiedeskundige. Zet een aantekening bij de vragen waarbij je het antwoord graag zwart op wit wilt hebben.

LET OP! Kijk voor de laatste wetgeving op de site van het UWV of andere uitkerende instantie, of vraag een folder aan. LET OP: Alleen zwart op wit telt!